PARENTS EMPOWERING THEIR CHILDREN TO POSITIVELY DEAL WITH CONFLICT by Prof David Venter

Children look to their parents for guidance on how to find the most rewarding way through a world that is increasingly inundated with conflict. Childhood is the ideal training ground for equipping children with the negotiation insights and skills they will need to discover and successfully navigate their way within their families, communities and schools. From these social experiences, children develop and reinforce the skills they will need in adulthood.

Parents face the difficult, but not insurmountable challenge, of understanding the conflicts their children are likely to face, teaching them how to communicate their needs and desires, and how to deal with the conflicts they will inevitably experience with siblings, other members of family, friends, and at school. This requires parents to display calm understanding, and the development of practical strategies.

Continue reading “PARENTS EMPOWERING THEIR CHILDREN TO POSITIVELY DEAL WITH CONFLICT by Prof David Venter”

DEVELOPING MY PERSONAL Mission Statement

Leo Steyl’s Personal Mission Statement Series –Part 3 of 4
The purpose of this article is to guide, support and inspire you further to create possible associations and to develop your own ideas by using certain keywords (Worksheet A) and sentence completion (Worksheet B) respectively, that I have found useful to make the process of developing a personal mission statement a bit easier, more personal, honest and integrative.
If you can write down one or two words next to each keyword (Worksheet A) it could help a lot when you complete the sentences in Worksheet B. Don’t worry if you are inclined to repeat the same ideas under different “headings” in Worksheet A –you are just brainstorming possibilities at the moment to get the process going! Please do not evaluate your ideas at this stage. More specifically, don’t exclude ideas because you think it is impossible to make it a reality!

Continue reading “DEVELOPING MY PERSONAL Mission Statement”

2 Examples of a Personal Mission Statement

In the previous article “12 Tips to Develop a Personal Mission Statement” I have explained the what, why and how of such a statement.

Let us start demonstrating the creation of a personal mission statement now by looking together at examples of a personal mission statement. Just read through the examples in your own time, get the real feeling of a personal mission statement, become comfortable with it, and flow gently at your own pace with the idea of developing your own unique mission statement.

Continue reading “2 Examples of a Personal Mission Statement”

12 TIPS TO DEVELOP A PERSONAL MISSION STATEMENT

It is a reality today that our children struggle to find work. If they can’t get a job it could let them feel discouraged and disappointed. Parents also find it difficult to accept that after 12 years of schooling the future suddenly looks bleak and meaningless.
What can a parent do to help create more clarity and meaning about a child’s future? What is a powerful starting point of creating more meaning and a sense of purpose in a child’s life?

The most effective way I know to understand and clarify life purpose is to develop a personal mission statement. -Greg Anderson

Consequently, the humble purpose of this article is to help your child to focus and stay on the road to his/her personal destination.

Continue reading “12 TIPS TO DEVELOP A PERSONAL MISSION STATEMENT”

Open post
girl-bw

Sustainable Tourism in Agriculture

Sustainable Tourism in Agriculture

I am very deeply involved in sustainable tourism development. My career took a turn a few years ago, when I decided to leave the banking world, in particular financial services, and start three new ventures:

1) start my own business,

2) pursue my PhD in sustainable tourism for smaller businesses and

3) start my own family. While the first two are quite easy to link, I had never made a connection between my new found entrepreneurial spirit, sustainable tourism AND my family – until John Goosen came along.

I am blessed with two beautiful and bright red heads. While my daughter, now 8, is very creative, my son, now 6, is an inventor of note. I had never thought that I needed to channel that absolute flood of ideas and insights into something that would help turn them into highly successful entrepreneurs and business people. When I grew up, there was no other way than to do well in mathematics and science, so as to ensure that you get easy access to a good university, where you could study law, engineering, medicine, accounting or maybe geology. Everything I did was focused on preparing me to one day have a good professional career.

Continue reading “Sustainable Tourism in Agriculture”

Open post
young girl sea

‘n Entrepreneur Kan Weer Opstaan!

Aangesien daar ‘n verstaanbare tendens is om die besigheidskomponent van entrepreneurskap te beklemtoon, dink ek dit is nodig om net weer opnuut daarvan bewus te raak dat die entrepreneur in die eerste plek ‘n mens is. Dit is ‘n realiteit dat daar altyd iets in ‘n mens se lewe gebeur. Soos alle mense het die entrepreneur ook by geboorte sekere basiese gawes gratis ontvang wat hom in staat stel om op ‘n funksionele en gesonde wyse op eksterne gebeure te reageer. Ons rus egter nie ons kinders doeltreffend genoeg toe om gewoontes aan te leer wat hulle in staat stel om hierdie gawes so te bestuur dat geestesgesondheid deurlopend bevorder word nie!

Egskeiding, dood van ‘n geliefde, ongelukkige verhoudings,  ernstige siektes, en verlies van jou besigheid kan psigiese ongemak by enige entrepreneur veroorsaak. Stres, angstigheid, moedeloosheid, bedruktheid, bekommernis, waardeloosheid, betekenisloosheid, hulpeloosheid hopeloosheid, besluiteloosheid, skuldgevoelens, ‘n afname in energie, slaapprobleme, veranderde eetpatrone en wisselende gemoedstemmings, word dikwels ervaar.

Continue reading “‘n Entrepreneur Kan Weer Opstaan!”

Open post
water-fight-family

5 KREATIEWE IDEES OM DANKIE TE Sê

5 KREATIEWE IDEES OM DANKIE TE Sê
Kom ek vra jou gou 2 vragies:
• Hou jy daarva om ‘n geskenk te ontvang? Ja, ons hou almal daarvan!!!
• Hou jy daarvan om vir iemand vir wie jy lief is, ‘n geskenk te gee en saam daarmee “geluk” of “dankie” te sê? Ja dit is vir ons lekker!!
Nou-ja maats, dan moet ons nou planne maak, want op 21 Junie 2015 is dit mos ………. Vadersdag. Ons vier Vadersdag om vir elke Pappa dankie te sê vir al sy liefde, bederf, en ondersteuning. Dalk wonder jy wat om te maak of te doen. Daar is baie dinge wat ons vir Vadersdag kan maak of doen om vir Pappa mee  te bederf. Onthou jy hoef nie ‘n duur geskenk te maak of te gaan koop nie, jy kan dit self maak. Jou Pappa sal ook selfs net ‘n stywe drukkie waardeer.
Nou toe, laat ons aan die werk spring. Kom ons probeer die volgende idees:

Continue reading “5 KREATIEWE IDEES OM DANKIE TE Sê”

Open post
skaakspel

EMOSIONELE INTELLIGENSIE (EI)

Die sleutelrol wat emosionele intelligensie in entrepreneurswese speel, kry nie genoeg erkenning nie. Dit word nie op ‘n natuurlike en doeltreffende wyse tydens die opvoedingsproses beklemtoon en ontwikkel nie.

Een van die grootste geskenke wat enige ouer vir ‘n kind kan gee, is om hom/haar geleidelik van kleinsaf te help, lei, ondersteun en deur die voorbeeld te stel, te inspireer om emosioneel intelligent te funksioneer. Sodanige belegging in ‘n kind se menslike kapitaal verskaf ‘n stewige basis vir die aanleer van spesifieke besigheidsvaardighede deur die voornemende entrepreneur.

Emosies speel ‘n baie groot rol in ons as ouers se lewe. Trouens, dit kan ons funksionering in ons beroep, besigheid en alle lewensareas, negatief en/of positief beïnvloed. Ons is byvoorbeeld nie altyd so daarvan bewus dat ons emosies in ‘n groot mate bepaal of ons ‘n taak gaan doen of nie! Ons emosies wil eintlik voortdurend boodskappe aan ons oordra. So kan dit ons waarsku dat die tyd aangebreek het om die een of ander aanpassing in ons lewe te maak!

Kennis van emosionele intelligensie (EI) kan baie help om ons eie en ander se lewenskwaliteit geleidelik te laat toeneem.

Continue reading “EMOSIONELE INTELLIGENSIE (EI)”

Open post
IMG00396-20130924-1315

MEDEDINGERS IS NOODSAAKLIK VIR JOU BESIGHEID

MEDEDINGERS IS NOODSAAKLIK VIR JOU BESIGHEID OM SUKSESVOL, WINSGEWEND EN VOLHOUBAAR TE BLY
Maak die gedagte aan ander besighede wat dieselfde doen as wat jy beplan om te doen, of dalk reeds mee besig is, jou bang, bekommerd of moedeloos? Moenie dat dit gebeur nie!
Wees positief hieroor en gebruik jou mededingers as die beste hulpmiddel ooit om jou besigheid te laat groei en groter winste te maak.
Ek het vir mnr William van der Merwe, Senior Sakekonsultant en Dosent by die Klein Sake Advies Buro, Noordwes Universitiet, te Potchefstroom, Suid-Afrika, ‘n paar vrae oor mededingers in die sake wêreld gevra:-

Continue reading “MEDEDINGERS IS NOODSAAKLIK VIR JOU BESIGHEID”

Open post
family-LOGO

SKOOLVERLATERS

Ons is almal deeglik bewus daarvan dat duisende van ons skoolverlaters jaarliks sukkel om ‘n werk te bekom. Die negatiewe gevolge van werkloosheid spreek boekdele. Ouers is bekommerd oor hulle kinders terwyl skoolverlaters desperaat na enige moontlike oplossing gryp terwyl vele eenvoudig in moedeloosheid verval. Almal het ook nie die geleentheid om jare by na-skoolse inrigtings te gaan studeer nie.

Die oplossing is ten dele daarin vervat dat skoolverlaters fokus op die vestiging van ‘n eie suksesvolle besigheid. ‘n Entrepreneur in vandag se kompeterende omgewing vereis nie net die aanleer en kennis omtrent baie spesifieke vaardighede nie maar ook oor ‘n wye spektrum ander ondersteunende vaardighede wat ons nie nou in besonderhede hier gaan uitlig nie. Alle aspekte wat verband hou met ‘n suksesvolle eie besigheid en wat suksesvolle sakelui doen om as suksesvol gereken te word sal deur “posts” verduidelik en toegelig word. Hier is die geleentheid om lekker interessant met mekaar te kommunikeer en oplossings vir probleme te vind. Stuur vir ons jou vrae waaromtrent jy meer inligting benodig en lewer positiewe kommentaar.

Continue reading “SKOOLVERLATERS”

Posts navigation

1 2 3